Project Description

Rodinné řadové domy U Rybníka, Kojetice

Výraz hmoty čtyř  ŘRD A, B, C, I je tvořen především tvarováním střechy – nad hlavní hmotou RD je střecha sedlová s mírným sklonem a s dynamicky tvarovaným asymetrickým hřebenem, nad vedlejší (garáž nebo přístřešek) pak střecha plochá. Opakování těchto prvků vytváří pravidelný rytmus. Sedlová střecha objekty začleňuje do stávajícího prostředí, její mírný sklon a střecha plochá přiznávají současný výraz.

Půdorysně jsou domy členěny ustoupením garáže/přístřešku a prostoru nad ní, uliční pohled je tak tvarován světlem/stínem a nepůsobí monotónně.

Východní izolovaný dům „D“ bude dostavěn přibližně podle původního návrhu, obvodové zdivo 1NP a podkroví je zachováno. Mění se dispozice – umístění schodiště a vzhled střechy – je navržena střecha sedlová místo polovalbové a u okapů nejsou žádné přesahy střechy.

Západní, původně izolovaný RD „I“ bude přízemní, s jednou obytnou místností nad garáží a tou bude hmotově napojen na tři řadové domy, řešení střechy bude v principu totožné.