Project Description

Studie ekonomického domu ve svahu. Přes kompaktní rozměry a složitější terénní situaci poskytuje komfortní bydlení pětičlenné rodině. Prostorové a dispoziční uspořádání dále umožňuje případný pronájem části přízemí.

Nosná konstrukce navržena z přiznaných betonových tvarovek, krov dřevěný. Neomítané betonové tvarovky s vloženou tepelnou izolací jsou nejlevnějším řešením nosné konstrukce.