Samozřejmě dřevo hoří dobře – na správném místě a správně upravené, v kamnech nebo krbu. Ale v případě dřevěných masivních panelů je to jinak. Kdo zkusil podpálit masivní trámy zapalovačem nebo sirkou, bude mít spíš popálené prsty než hořící dřevo.

Dřevěné masivní panely mají bez jakékoli požární ochrany, nátěrů apod. výbornou požární odolnost, při hoření ztratí ze své tloušťky 0,7 mm/min.

Ovšem to není jediné hledisko. Ve srovnání s klasickými materiály mají další nesrovnatelné výhody. Cihelná stěna při požáru neizoluje, teplo předává ihned dál. Když vystavíme jednu stranu železobetonové stěny plamenům o teplotě 1000 °C, na druhé straně stoupne teplota na 500 °C již během hodiny. Díky tomuto teplu se vznítí i tapety nebo tkaniny na straně mimo oheň a požár se tak šíří dál.

Při pokusu uskutečněném v Japonsku se stěna z dřevěných panelů o síle 20 cm vystavila ohni o teplotě 1000 °C. Po hodině působení se teplota na druhé straně zdi zvýšila pouze o 2 °C. Prvky z masivních panelů dosahují požární odolnosti až 140 minut při síle 305 mm. Tím je zabezpečena dostatečná doba stability pro opuštění budovy.

Při hoření panelů vzniká povrchová vrstva dřevěného uhlí, které vytváří bariéru proti okysličování a brání dalšímu rychlému hoření. Proto dřevěné trámy při požáru vydrží mnohem déle než ocelové nosníky, ty se bez požární ochrany rychle roztaví a ztratí svoji nosnou funkci.