Nabízíme tento dům
jak ve formě typového projektu, tak na klíč.

celková užitná plocha 157,8 m2
obestavěný prostor
660 m3
6 obytných místností
minimální plocha chodeb
podkroví jako plnohodnotné patro

Půdorys přízemí

1NP-stranky

Půdorys podkroví

2np-stranky2

Pohled ze zahrady

pohled zahrada

Pohled boční

pohled-bok

Pohled z ulice

pohled-bok2