Skladba stěny z dřevěných masivních panelů se skládá ze tří vrstev, skladba klasické dřevěné lehké dřevostavby minimálně ze sedmi. Naše skladba je čistě přírodní a s mnohem jednodušší pracností – kratší dobou výstavby.

DAS-stena2                  stena-drevostavba

Skladba stěny z dřevěných masivních panelů

1 – dřevo

2 – dřevitá tepelná izolace

3 – minerální omítka

 

Skladba stěny lehké dřevostavby

1 – sádrokarton/sádrovláknitá deska

2 – instalační mezera – latě

3 – parotěsná folie – igelit

4 – skelná nebo minerální vata mezi dřevěnými profily

5 – sádrovláknitá nebo OSB deska6

6 – polystyren

7 – omítka