Project Description

Záměr

Oživit původní historické centrum obce s kostelem a školou výstavbou komunitního areálu při maximálním využití stávajících objektů (budovy statku jsou jedny z nejstarších v obci), případně přemístění obecního úřadu do nové budovy.

Na druhé polovině pozemku (za torzem stodoly) lze realizovat výstavbu rodinných domů nebo sociálního bydlení.
Návrh

Stáje

Vytvořit velký klenutý společenský stál propojením přízemních prostor. Jednání zastupitelstva, divadlo, zábavy, koncerty. Výhoda umístění na terénu – přirozeně bezbariérový.

V podkroví vytvořit prostory a zázemí pro výtvarné dílny, ateliéry, zájmové kroužky.

Propojit se statkem přes přistavěné pavlače, případně venkovní schodiště, prostor mezi domy zakrýt lehkou konstrukcí – plachtou.

Statek

V přízemí kavárna/bistro/restaurace/obchod, v podkroví malá tělocvična, knihovnička, klub – prostor pro scházení. Propojeno lávkou s podkrovím stájí.

Torzo stodoly

Vestavět lehkou přízemní dřevostavbu (lze si představit i objekt složený z buněk) – nové prostory obecního úřadu. Torzo konstrukce stodoly konzervovat a staticky zajistit.

Pozemek za stodolou

Po vymýcení náletových dřevina a vyčištění lze plochu rozparcelovat a umístit zde rodinné domy nebo ji částečně či celou využít pro výstavbu sociálních bytů.