Project Description

Obnova a údržba zeleně zároveň se zásahem do vodních toků. Komplexní zásah do desetiletí neudržovaného parku. Byl proveden podrobný dendrologický průzkum a geodetické zaměření. Návrh kácení byl konzultován s orgány ochrany přírody. Společně s návrhem výsadby byla navržena revitalizace vodních toků a ploch.

Záměrem projektu je přetvoření zpustlé, nepřístupné a nevyužívané plochy zeleně na veřejný park s řadou aktivit a atraktivních stromů a rostlin.

V návrhu jsou doplněny stávající poškozené elementy původní zahradní architektury (alej, grotta) a doplněny nové elementy jako stezky, palouky, lavičky.

Revitalizovaný park bude velmi vhodným prostředím pro externí výuku a aktitivity mateřské a základní školy, které jsou situovány v jeho těsné blízkosti.