Dřevo je ideální stavební materiál

Jsem přesvědčen, že budoucnost našich dětí spočívá v soužití člověka s přírodou. Ve využívání obnovitelných zdrojů, přírodních a přirozených principů, ve skromnosti, v pokoře.